Visjon

Visjonen bak Pinsefestivalen er å skape en arena for fellesskap mellom ulike generasjoner og utfordre til etterfølgelse av Jesus Kristus midt i hverdagen.